Διάγνωση


Η καλύτερη δυνατή ευκρίνεια και λεπτομέρεια σε μέγιστη ανάλυση των παθήσεων
του έξω και μέσου ωτός, υπό μεγέθυνση σε διάφορες κλίμακες με τον πιο σύγχρονο
μικροσκοπικό έλεγχο.


Έλεγχος της ακουστικής ευαισθησίας σε κατάλληλο ηχομονωτικό θάλαμο, για
ακριβή καθορισμό του κατωφλιού της ακοής και διάκριση της βαρηκοΐας σε
αγωγιμότητα, νευροαισθητήρια και μικτού τύπου.

Χρήσιμη συμπληρωματική ακοολογική εξέταση για έλεγχο της διακριτικής
ικανότητας της ακοής και έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση οπισθοκοχλιακών
βλαβών (π.χ. ακουστικό νευρίνωμα).


Συνδυασμός αντικειμενικού και υποκειμενικού ελέγχου της ακοής σε μικρής ηλικίας ασθενείς, 
ιδιαίτερα χρήσιμος για πρώιμη ανίχνευση και προσδιορισμό της
παιδικής βαρηκοΐας.

Ενδελεχής και υψηλής ευκρίνειας καταγραφή και βιντεοαναπαραγωγή παθήσεων
της ανώτερης αεροπεπτικής οδού με γρήγορο, εύκολο και ανώδυνο τρόπο.
Αξιόπιστη αντικειμενική μέθοδος καθορισμού παθήσεων του μέσου ωτός (π.χ.
προσδιορισμός υγρού όπισθεν του τυμπανικού υμένα ή δυσκαμψίας της
ακουστικής αλύσου)
Κατάλληλα για έλεγχο των αδενοειδών εκβλαστήσεων σε μικρά παιδιά,
προσέγγισης δύσκολα προσπελάσιμων περιοχών, καθώς και διερεύνησης
ροχαλητού - απνοιών με δοκιμασία Muller.
 
Ο πιο σύγχρονος τρόπος προσδιορισμού της λαβυρινθικής λειτουργίας σε περιπτώσεις ιλίγγου, ζάλης και αστάθειας. Χρήση θερμού – ψυχρού αέρα για
μηδενική δυσφορία του ασθενούς.

Ο μοναδικός τρόπος μέσω βιντεο-μάσκας καθορισμού της λειτουργίας και των
τριών ζευγών των ημικύκλιων σωλήνων του οπισθίου λαβυρίνθου και διάκριση
περιφερικών και κεντρικών τύπων άτυπης ζάλης.