Η μυριγγοτομή περιλαμβάνει μικρή τομή στο κάτω πρόσθιο τεταρτημόριο του τυμπανικού υμένα με στόχο την αναρρόφηση του υγρού και τον αερισμό του μέσου ωτός, στο πλαίσιο της χειρουργικής αντιμετώπισης της χρόνιας εκκριτικής μέσης ωτίτιδας. Σε περίπτωση που η υφή του υγρού είναι ιδιαίτερα κολλώδης και παχύρρευστη και η βαρηκοΐα αγωγιμότητας σημαντική, τότε η επέμβαση ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού.

Αυτοί διακρίνονται ανάλογα με τον χρόνο παραμονής τους στην τυμπανική μεμβράνη σε βραχείας και μακράς διάρκειας. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάμετρος και οι προεκβολές του σωληνίσκου, τόσο μεγαλύτερη είναι και η παραμονή τους στον τυμπανικό υμένα. Κατά μέσο όρο η παραμονή ενός συνήθους σωληνίσκου αερισμού είναι 6-8 μήνες, διάστημα απαραίτητο για την αποκατάσταση των χρόνιων αλλοιώσεων που έχουν συμβεί στο μέσο ους και την μείωση της πιθανότητας επανεπέμβασης στο μέλλον.

Υπάρχουν και σωληνίσκοι μακράς διάρκειας δίκην «Τ» με μακριές προεκβολές, που συνιστώνται μόνον σε σοβαρές βλάβες της ευσταχιανής σάλπιγγας (όπως παιδιά με υπερωϊοσχιστία). Επιπλοκές μετεγχειρητικές αποτελούν η ωτόρροια (συνήθως προσωρινή, μικρής διάρκειας που αντιμετωπίζεται με μη ωτοτοξικές σταγόνες), η διάτρηση του τυμπάνου μετά την απόπτωση του σωληνίσκου (έως 2%), η ανάπτυξη τυμπανοσκληρυντικών εστιών στον τυμπανικό υμένα, η ατροφία του, ή η δημιουργία κοκκιώδους ιστού γύρω από το σωληνίσκο.

Όσο χρονικό διάστημα παραμένει ο σωληνίσκος αερισμού, συνιστάται η αποφυγή εισόδου νερού στον έξω ακουστικό πόρο για να αποφευχθεί επιμόλυνση του βλεννογόνου του μέσου ωτός. Στα παιδιά η επέμβαση πραγματοποιείται αποκλειστικά με γενική αναισθησία, ενώ στους ενήλικες με διάθεση συνεργασίας μπορεί να γίνει στο ιατρείο υπό τοπική νάρκωση. Σε όλες τις περιπτώσεις δεν απαιτείται νοσηλεία και διανυκτέρευση του ασθενούς στην κλινική.