Ο χειρουργικός ευθειασμός τόσο του οστέινου όσο και του χόνδρινου σκολιωτικού ρινικού διαφράγματος (πλαστική αποκατάσταση) αποτελεί μία από τις συχνότερες επεμβάσεις αντιμετώπισης της ρινικής δυσχέρειας στους ενήλικες.

Αποτελεί μια λεπτή χειρουργική επέμβαση που πρέπει να γίνεται με όσο το δυνατόν ατραυματικό τρόπο για την αποφυγή μετεγχειρητικών επιπλοκών, όπως η διάτρηση του ρινικού διαφράγματος, η δημιουργία συμφύσεων και η ατελής στήριξη της κορυφής της μύτης.Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο σεβασμό των ιστών, γεγονός που συμβάλλει στον περιορισμό του μετεγχειρητικού οιδήματος και στην ανώδυνη γρήγορη αποκατάσταση.  Συχνά η επέμβαση αυτή συνδυάζεται με χειρουργική αποκατάσταση της υπερτροφίας των κάτω ρινικών κογχών ή και με αποκατάσταση τυχών συνυπάρχουσας δυσλειτουργίας της έξω ή/και έσω ρινικής βαλβίδας.

Αποτελεί μια ανώδυνη διαδικασία, χωρίς εξωτερικές τομές, μελανιές ή οιδήματα, που απαιτεί τη παραμονή στη κλινική μόνο για μία ημέρα. Ο ελαφρύς πωματισμός της ρινός αφαιρείται σε 12 -24 ώρες με ελάχιστη δυσφορία του ασθενούς. Ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχούς επέμβασης αποτελεί η επιμελής μετεγχειρητική περιποίηση της μύτης με ρινοπλύσεις με φυσιολογικό ορό ή αποστειρωμένο θαλασσινό νερό και στενή παρακολούθηση ανά 1 εβδομάδα για ένα μήνα συνολικά.
Η βελτίωση της ρινικής αναπνοής είναι άμεση από την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα.