Διάλεξη στην στρογγυλή τράπεζα « ΙΛΙΓΓΟΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ»

Στο πλαίσιο του 28ου Ιατρικού Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων, που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη 3-6 Νοεμβρίου 2022.

Image module
Image module
Image module