Αποτελούν όγκους (schwannoma) που κατά κύριο λόγο προέρχονται από το αιθουσαίο νεύρο. Αποτελούν περίπου το 6% των ενδοκρανιακών όγκων και κατηγοριοποιούνται σε δύο τύπους: τον σποραδικό (συνήθως μονόπλευρη εντόπιση) και την νευροϊνωμάτωση τύπου 2 (συνήθως αμφοτερόπλευρη εντόπιση). Τα συνηθέστερα συμπτώματα είναι η απώλεια της ακοής και οι εμβοές. Η βαρηκοΐα έχει συνήθως βραδύ, προοδευτικό χαρακτήρα, αν και σε κάποιες περιπτώσεις εκδηλώνεται ως αιφνίδια βαρηκοΐα.

Η εμφάνιση έντονου επεισοδίου ιλίγγου είναι μάλλον σπάνια εξαιτίας της αργής αύξησης του μεγέθους του όγκου. Άλλοι όγκοι με λιγότερο συχνή εμφάνιση στη γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία αποτελούν τα μηνιγγιώματα. Η υψηλής ευκρίνειας μαγνητική τομογραφία αποτελεί την διαγνωστική εξέταση εκλογής, ενώ οι εξετάσεις ABR, VEMP και ο θερμικός διακλυσμός αποτελούν αντιπροσωπευτικές εξετάσεις για το κοχλιακό νεύρο, το κάτω και το άνω αιθουσαίο νεύρο αντίστοιχα.
Παθολογικά VEMP ευρήματα αποτελούν η απουσία απαντήσεων, η μείωση του πλάτους της κυματομορφής, καθώς και η παράταση του λανθάνοντος χρόνου της φάσης Ρ1 και / ή της φάσης Ν1 στην προσβεβλημένη πλευρά.

Παράταση του λανθάνοντος χρόνου παρατηρείται κυρίως σε ασθενείς με  μεγάλο μέγεθος όγκου (> 2 εκ.). Αν και σύμφωνα με τον Ushio και τους συνεργάτες του το μέγεθος των όγκων ήταν σαφώς μεγαλύτερο στους ασθενείς με παθολογικά ABR και θερμικό διακλυσμό, δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά στο μέγεθος του όγκου μεταξύ ασθενών με φυσιολογικά και παθολογικά VEMP.Στη βιβλιογραφία η ευαισθησία των  VEMP στους ασθενείς με ακουστικό νευρίνωμα αναφέρεται σε ποσοστό από 70-80%.

Ευμέγεθες μηνιγγίωμα 4,5 εκ. (ΔΕ). Μη εμφανής φυσιολογική παραγωγή κυμάτων στα ABR (ΔΕ).

 

 

 

 

Ευμέγεθες μηνιγγίωμα 4,5 εκ. (ΔΕ) με παραγωγή κάθετων αυτόματων νυσταγμικών κτύπων με φορά προς τα άνω, καθώς και καταγραφή παρόμοιου τύπου νυσταγμού σε διάφορες θέσεις της κεφαλής (επιπροσθέτως διαπίστωση νυσταγμού προς τα ΑΡ σε αριστερή στροφή της κεφαλής).

 

 

 

Ευμέγεθες μηνιγγίωμα 4,5 εκ. (ΔΕ) με καταγραφή σημαντικού βαθμού υπαισθησίας λαβυρίνθου προς τα ΔΕ κατά 58% και υπεροχή νυσταγμικής κατεύθυνσης προς τα ΑΡ κατά 38%.

 

 

 

 

Ευμέγεθες μηνιγγίωμα 4,5 εκ. (ΔΕ). Άσκηση πίεσης επί της 8ης εγκεφαλικής συζυγίας. Μικρού βαθμού μετατόπιση της μέσης γραμμής της παρεγκεφαλίδας.

 

 

 

 

Ασθενής με ευμέγεθες ακουστικό νευρίνωμα περίπου 2,8 εκ. στην (ΑΡ) γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία με μονόπλευρη μεγάλου βαθμού νευροαισθητήριο βαρηκοΐα κύρια στις υψηλές συχνότητες, εμβοές (ΑΡ) και αστάθεια.

Your email address will not be published. Required fields are marked *